ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> YOOZ电子烟疯狂微商涉嫌传销åQŒæ‹¯æ•‘大兵蔡跃栋åQ?新巨äº?/title> <meta name="keywords" content="YOOZ电子烟疯狂微商涉嫌传销åQŒæ‹¯æ•‘大兵蔡跃栋åQï¼Œæ–°å·¨äºÞZ¿¡æ¯ä¸­å¿? /> <meta name="Description" content="YOOZ电子烟疯狂微商涉嫌传销åQŒæ‹¯æ•‘大兵蔡跃栋åQï¼Œæ–°å·¨äºÞZؓ您提供YOOZ电子烟疯狂微商涉嫌传销åQŒæ‹¯æ•‘大兵蔡跃栋åQæœ€æ–°çš„新闻资讯ã€? /> <link href="/css/sub.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <SCRIPT language="javascript" type="text/javascript" src="/js/jquery.min.js"></SCRIPT> <SCRIPT language="javascript" type="text/javascript" src="/js/QHWall.js"></SCRIPT> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> ï»?div class="top"> <span class="span_1">您好åQŒæ¬¢˜qŽæ¥åˆ°æ–°å·¨äh</span> <span class="span_2">[<a href="#" class="login" style="color:#F27B04">è¯ïL™»å½?/a>]</span> <span class="span_3">[<a href="#" class="reg" style="color:#0187D0">会员注册</a>]</span> <div class="sire"> <div id="site-nav"> <ul class="quick-menu"> <li class="myqihui menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>我的新巨äº?B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="#">我的产品信息</a></DD> <DD><a href="#">我的采购信息</a></DD> <DD><a href="#">我的合作信息</a></DD> <DD><a href="#">我的招聘信息</a></DD></DL></div></div></div></li> <li class="webmenu menu-item"> <div class=menu><a class=menu-hd target=_top>站内å¯ÆDˆª<B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <a href="http://www.iivosd.live" target="_blank">首页</a> <a href="/usersp2.htm" target="_blank">企业</a> <a href="/promsgp1.htm" target="_blank">产品</a> <a href="/gsaq/1.shtml" target="_blank">合作</a> <a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a> <a href="/aq/1.shtml" target="_blank">展会</a> <a href="/newsp1.htm" target="_blank">资讯</a> </div></div></div></li> <li class="services menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>新巨人服åŠ?B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="http://www.iivosd.live/reg/register.aspx">¾|‘ç«™å»ø™®¾</a></DD> <DD><a href="http://www.iivosd.live">产品信息发布</a></DD> <DD><a href="#">CRM客户关系½Ž¡ç†¾pȝ»Ÿ</a></DD> <DD><a href="/gsaq/1.shtml">产品信息¾Ÿ¤å‘</a></DD> </DL> </div></div></div></li> <li class="swhome"><a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.iivosd.live');" href="##" >设äؓ首页</a></li> <li><a href="/javascript:window.external.addFavorite('www.iivosd.live','新巨äº?);" >æ·ÕdŠ æ”¶è—</a></li></ul></div> </div> <div style="clear:both"></div> </div> <div class="container1"> <div id="container"> <!--top2 begin--> <div class="top2"> <a href="http://www.iivosd.live" target="_blank"><img src="/images/logo1.gif" class="logo" border="0" /></a> <div class="searchtab"> <div id="search_type" class="stit"> <ul> <li class="active">采购</li> <li>企业</li> <li>产品</li> <li>资讯</li> <li>合作</li> <li class="noimg">展会</li></ul></div> <div class="searstyle"> <span class="searleft"></span> <span class="searmiddle"><INPUT id=txt_search_keys class=input1 type=text> <INPUT id=txt_search_type value=1 type=hidden name=search_type > </span> <span id="search_btn" class="searright">æ?ç´?/span> <span class="searfont gray hh" ><a href="#" >高çñ”搜烦</a><BR><a href="#" >新手帮助</a> </span></div></div> <div style="clear:both"></div> <div class="list_1"> <ul> <li><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装é¥îCšg</a></li> <li><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> </ul> </div> </div> <!--top2 end--> <!--nav begin--> <div style="clear:both"></div> <div class="nav"> <ul class="ul_2"> <li><a href="/" style="background:url(/images/nav_hover.gif) no-repeat; width:83px; height:28px; float:left; color:#FFF;">首页</a></li> <li><a href="/usersp1.htm" target="_blank">企业</a></li> <li><a href="/list11p1.htm" target="_blank">产品</a></li> <li><a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a></li> <li><a href="/newst17p1.htm" target="_blank">资讯</a></li> <li><a href="/newst18p1.htm" target="_blank">展会</a></li> <li><a href="/newst19p1.htm" target="_blank">合作</a></li> </ul> <ul class="ul_22"> <li><a href="/newst20p1.htm" target="_blank">‹zÕdŠ¨</a></li> <li><a href="/newst21p1.htm" target="_blank">品牌</a></li> <li><a href="/newst22p1.htm" target="_blank">要闻</a></li> <li><a href="/newst23p1.htm" target="_blank">建站</a></li> <li><a href="/newst24p1.htm" target="_blank">创业</a></li> <li><a href="/newst25p1.htm" target="_blank">营销</a></li> </ul> <div style="clear:both"></div> <div class="botto"> <span class="span_4">热门产品分类åQ?/span> <ul class="list_2"> <li><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装é¥îCšg</a></li> <li><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> <li><a href="/list2233p1.htm" target="_blank">生活用品</a></li> <li><a href="/list2527p1.htm" target="_blank">健èínå¨×ƒ¹</a></li> <li><a href="/list2325p1.htm" target="_blank">工艺½C¼å“</a></li> <li><a href="/list2357p1.htm" target="_blank">电工甉|°”</a></li> </ul> </ul> <div class="pho">电话åQ?29-83242871 83227906</div> </div> </div> <!--nav end--> <div style="clear:both"></div> <div style="clear:both"></div> <div class="middle"> <!--left begin--> <div class="left"> <div class="zx_part2"> <div class="posit2"><span>您现在的位置:</span> > <a href="http://www.iivosd.live">新巨äº?/a> > <a href="/newst7p1.htm" target="_blank">电子商务</a> > YOOZ电子烟疯狂微商涉嫌传销åQŒæ‹¯æ•‘大兵蔡跃栋åQ?/div> <div class="zx_wz"> <h3>YOOZ电子烟疯狂微商涉嫌传销åQŒæ‹¯æ•‘大兵蔡跃栋åQ?/h3> <p><span>来源åQšæ–°å·¨äh  æ—¥æœŸåQ?019-6-27 13:17:52   ‹¹è§ˆ‹Æ¡æ•°åQ?script type="text/javascript" src="/list/scan.aspx?id=72559&t=news"></script></span></p> <div>YOOZ电子烟疯狂微商涉嫌传销åQŒæ‹¯æ•‘大兵蔡跃栋åQ?/div><div>                             æ¥æºåQšè“‹zžæ–°æ¶ˆè´¹</div><div><br></div><div><div class="img-container" style="margin-: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="normal" width="385px" data-loadfunc="0" src="https://pics5.baidu.com/feed/50da81cb39dbb6fda49e63d82015a21d962b3739.jpeg?token=109d5d01ef9d6fb2d8d25980914bd67e&s=8F8DA04C9924AF3E84E88503010070D3" data-loaded="0" style="border: 0px; display: block; margin: 0px auto;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p"><span class="bjh-strong" style="font-size: 18px; font-weight: 700;">囄¡‰‡æ¥æº¾|‘络</span><span class="bjh-br"></span></span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p"><span class="bjh-strong" style="font-size: 18px; font-weight: 700;">蓝洞新消è´?北京报道</span><span class="bjh-br"></span></span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">YOOZ电子烟疯了!蔡跃栋疯了!åQ?span class="bjh-br"></span></span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">YOOZ创始äºø™”¡è·ƒæ ‹ä»Šå¤©åœ¨æœ‹å‹åœˆå®£å¸ƒYOOZ电子çƒ?æœ?日到20日出货量­‘…过10万套åQŒå¼•å‘朋友圈一片恭贺ã€?span class="bjh-br"></span></span></p><div class="img-container" style="margin-: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="normal" width="426px" data-loadfunc="0" src="https://pics5.baidu.com/feed/8644ebf81a4c510f4ef253e949682c28d52aa5c1.jpeg?token=3b4ccc026863be41c59bc0d3d6a4475d&s=4C10C41B47784D8A1475FCD9030080B2" data-loaded="0" style="border: 0px; display: block; margin: 0px auto;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">蔡跃栋在朋友圈写刎ͼŒ½W¬ä¸€ä¸ªå•æœ?0万套的目标已¾lå®Œæˆï¼Œä¸‹ä¸€ä¸ªç›®æ ‡æ˜¯å•æœˆç™¾ä¸‡å¥—ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">‹¹ähŠ¥æ˜„¡¤ºåQŒè¿™ä¸€åˆ‡ä»…仅是在YOOZ正式销售三个月后,目前已经覆盖äº?00个城市,区域代理130个,专卖店超100家ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">˜q™å ª¿U°ç”µå­çƒŸè¡Œä¸šå‘展史上的奇˜q¹ï¼å¦‚果在结¾lŒ™®°äº‹çš„˜qœå¤åQŒè¿™ä¸?0天出è´?0万套应该要系上一个大疙瘩ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">˜q™å¼ å–œæŠ¥æ— ç–‘是对蓝洞周一报道麦克韦尔可能断供YOOZ的一记响亮耛_…‰åQŒè”¡è·ƒæ ‹ç”¨æ— æ¯”喜悦的朋友圈喜报表达了对蓝‹zžæŠ¥é“的无尽嘲讽ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p"><span class="bjh-strong" style="font-size: 18px; font-weight: 700;">「断货?断供åQŸå“¥20天都å‡ø™´§äº?0万套åQŒä½ ž®±æé‚£é€ è°£å§ã€‚等我月上百万再回来收拾你。ã€?span class="bjh-br"></span></span></span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">看着蔡跃栋远åŽÈš„背媄åQŒæˆ‘们颇有些惆怅,如此优秀的出货,我们是不是错怪蔡跃栋和他的YOOZ了?<span class="bjh-br"></span></span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">不不不,蓝洞òq¶æ²¡æœ‰è®¤æ€‚ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">因äؓ蓝洞发现˜q™ä¸€åˆ‡å–œæŠ¥çš„背后åQŒéšè—ç€ä¸€ä¸ªæƒŠäººçš„大秘密。这个大¿U˜å¯†å¾ˆå¯èƒ½æ˜¯˜q™ä¸€åˆ‡å‡ºè´§çˆ†å‘çš„æ ÒŽºåQŒä½†çœ‹è“v来又疑似游走在犯法的边缘ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">搬好凛_­åQŒä¸”听蓝‹zžæ…¢æ…¢é“来ã€?span class="bjh-br"></span></span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">蓝洞各行各业都有很多朋友åQŒåŽåîC¹Ÿä¼šç»å¸¸æœ‰ä¸€äº›çŒ›æ–™ä¾›¾l™ï¼Œ˜q™ä¸€‹Æ¡æˆ‘们的微商朋友立功了,˜q™å‡ å¤©å¥¹¾låŽ†çš„YOOZ新微商打法已¾lå®Œå…¨æŠŠå¥ÒŽ•´æ‡µäº†ã€?span class="bjh-br"></span></span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">来看看这个恐怖的ž®è§†é¢‘ã€?span class="bjh-br"></span></span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">‹È€åŠ¨äh心有没有åQŸè¡€è„‰è´²å¼ æœ‰æ²¡æœ‰åQŸè¿Žå¨¶ç™½å¯Œç¾ŽèµîC¸Šäººç”Ÿå·…å³°ž®±åœ¨çœ¼å‰ã€?span class="bjh-br"></span></span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">˜q™ä¸€åˆ‡éƒ½æºäºŽYOOZ最˜q‘推出的「新微商营销」,说äh话就是YOOZ开始找微商带货了ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">微商是什么?ž®±æ˜¯æ¯å¤©åœ¨ä½ æœ‹å‹åœˆå–货、卖面膜、卖保健品的「朋友」ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">微商的名å£îC¸€ç›´ä¸å¤ªå¥½åQŒä¸»è¦åœ¨è¡Œä¸šåˆæœŸé±¼é¾™æ·äh‚åQŒä¸‰æ•™ä¹‹¹éƒ½å¯ä»¥åšå¾®å•†ï¼Œä¼ªåŠ£äº§å“ã€éª—人做下线、涉嫌传销½{‰éƒ½è®©å¾®å•†åå£îC¸å¤ªå¥½ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">YOOZ很机智的ä¸ø™‡ªå·Þqš„「新微商营销」è“v了个很高大上的名字:全生态无界裂变营销¾pȝ»Ÿã€?span class="bjh-br"></span></span></p><div class="img-container" style="margin-: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics4.baidu.com/feed/77c6a7efce1b9d16ecaae5aad9efbd8a8d546445.jpeg?token=dc23969e123160a77d8ad7d3311d7250&s=1CAA74331B4074431AF5F5DA0000C0B1" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 536.994px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">˜q™æ˜¯YOOZ惌™¦å¯ÀL‰¾çš„ähåQšæ¥å§babyåQŒæˆ‘们一起卖电子烟ã€?/span></p><div class="img-container" style="margin-: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics5.baidu.com/feed/e824b899a9014c08f77f4fe5204a0b0d7af4f4e4.jpeg?token=e17fd7ae35cfe19a13a8c5351cb3dad0&s=1182533317744D8ACF556ECA0300F0B7" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 536.994px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">YOOZ说这是äh¾cȝ¬¬å…«å¤§å‘明åQŒä¸çŸ¥é“是指电子烟还是指YOOZ本èín。这让我们想åˆîCº†ä¹‹å‰æŸå…±äº«å•è½¦è‡ªå¹è‡ªæ“‚的新四大发明……结果…â€?span class="bjh-br"></span></span></p><div class="img-container" style="margin-: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics7.baidu.com/feed/6609c93d70cf3bc7504946defb31b3a4cd112a69.jpeg?token=3b546b5dc55f0a1912b5489fdbdb1240&s=D090CB3B1B40644B1A7D59D20100C0B4" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 536.994px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">YOOZ又说˜q™æ˜¯æ”¹å˜äººç±»½W¬å…«å¤§å¥‡˜q¹ï¼Œòq¶ä¸”˜q˜åˆ—上了刚刚上市的äh造肉公司BYNDåQŒéžå¸¸çš„与时ä¿Þp¿›åQŒä¸æ„§æ˜¯¾|‘红ã€?span class="bjh-br"></span></span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">在把电子烟市场前景描˜q°å®Œæ¯•åŽåQŒYOOZ˜q˜éžå¸æ€½“贴的戳了一下目前微商的痛点åQŒæ„æ€å°±æ˜¯æˆ‘们非常懂您的困境和苦楚ã€?span class="bjh-br"></span></span></p><div class="img-container" style="margin-: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics5.baidu.com/feed/8ad4b31c8701a18be35e5beab51e0e0d2938fe90.jpeg?token=884d75d310145e258b9d8233b2205d3c&s=8C8A54339F8865491AFDB5D6030010B5" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 536.994px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">而解册™¿™ä¸€åˆ‡åˆ‡è‚¤ä¹‹ç—›çš„模式转折在于——YOOZåQ?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">˜q™å¾ˆå¾®å•†åQä¸€å®šè¦è®©ä½ å†…牛满面、感同èín受。那么接下来åQŒè·Ÿç€YOOZòq²å§ã€?span class="bjh-br"></span></span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">蓝洞打听刎ͼŒYOOZ微商营销操盘手äؓ前韩束微商CEO陈育新。我们通过万能的百度,发现了还真是˜q™æ ·ã€?/span></p><div class="img-container" style="margin-: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics3.baidu.com/feed/eac4b74543a982265be627f4a3b3b0044b90ebf0.jpeg?token=c7aa54d0e4ff3a85cc656c20465acd5d&s=E940E01BCEF84D805CF0F5DB0100C0B2" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 536.994px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">癑ֺ¦æœçƒ¦æ˜„¡¤ºåQŒYOOZ微商事业操盘手有陈育新和矛_¦žå¦žã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">蓝洞又手‹Æ æœç´¢äº†ä¸€ä¸‹é™ˆè‚²æ–°åœ¨éŸ©æŸçš„相关新闻ã€?/span></p><div class="img-container" style="margin-: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics6.baidu.com/feed/6a600c338744ebf86181cc31f3c8de2f6159a786.jpeg?token=a62265b4fc3de31375c7d83b892782bc&s=6510589B150F44EB447D21DB0100C0B0" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 536.994px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">emmmåQŒé™ˆè‚²æ–°ä¾›èŒçš„上一家公叔RŸ©æŸåœ¨2015òq´èín陷传销争议åQŒæ–‡ç« æ¥è‡?015òq´ä¸­å›½ç»è¥æŠ¥çš„报道。相兛_†…å®ÒŽˆ‘们稍后再表ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">˜q™å¥—YOOZ的全生态无界裂变营销¾pȝ»Ÿæ˜¯æ€Žä¹ˆè®‘Ö®šçŽ©æ³•çš„å‘¢åQ?/span></p><div class="img-container" style="margin-: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics0.baidu.com/feed/1b4c510fd9f9d72aea4fb7a4fe1b2131349bbb12.jpeg?token=cc6e5e72784eda3232a3a8bda80dbc74&s=819241318C70D4884E5C82C3020080B6" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 536.994px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">YOOZ说了åQŒæˆ‘们只有两¾U§ä»£ç†ï¼Œä½ åˆ«æ€€ç–‘我是传销。用户变成核心驱动,˜q™å¾ˆå·§å¦™çš„规避了­‘…过三çñ”ž®±æ˜¯ä¼ é”€çš„法律规定ã€?/span></p><div class="img-container" style="margin-: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="normal" width="449px" data-loadfunc="0" src="https://pics2.baidu.com/feed/11385343fbf2b211e4a90a5be0b16c3d0dd78ed2.jpeg?token=9c9dfa161970b331291a66dfe41e1a3d&s=5913609AC465C8BF605F2ECD0300F0BE" data-loaded="0" style="border: 0px; display: block; margin: 0px auto;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">YOOZ的微商打法核心是董事和合伙äh˜q™ä¸¤ä¸ªå…³é”®èŠ‚点,辉煌人生åQŒå³ž®†å¼€å¯ï¼</span></p><div class="img-container" style="margin-: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics1.baidu.com/feed/d058ccbf6c81800a1798d6b29b043aff838b47c6.jpeg?token=34828b95f702bea999de22c6a065e9fc&s=10925931C73859881670A8CB030080B7" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 536.994px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">˜q™å¼ å›¾æ˜¾½CÞZº†ä¸‰å¤§ä½“系的收益分成原理ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">我们拿到了YOOZ关于˜q™ä¸¤ä¸ªå…³é”®èŠ‚点的详细收益情况ã€?/span></p><div class="img-container" style="margin-: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics1.baidu.com/feed/d439b6003af33a878d7cf3c7ec6d193d5243b594.jpeg?token=e19f79ffd62c205195b4385ba3d2c80f&s=04967C3215C850EA566180D20000C0B3" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 536.994px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">看到˜q™ä¸¤å¼ å›¾æˆ‘们也一脸懵é€û|¼Œéžå¸¸é«˜å¤§ä¸Šï¼Œä½†è¿™çœ‹ä¸æ‡‚å•ŠåQŒä¸˜q‡çœ‹æ”¶ç›Šå¾ˆè¯±äººï¼Œè€Œä¸”最¾lˆå¹²å¾—好˜q˜èƒ½æˆäؓ公司股东åQŒä¸æ˜Žè§‰åŽ‰ã€?span class="bjh-br"></span></span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">YOOZ的微商队伍考虑的非常周刎ͼŒç”Ÿæ€•ç”¨æˆïLœ‹ä¸æ‡‚åQŒè¿˜åšå‡ºäº†è¯¦¾l†çš„解读ã€?span class="bjh-br"></span></span></p><div class="img-container" style="margin-: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics6.baidu.com/feed/730e0cf3d7ca7bcb3bac2f6495386266f724a858.jpeg?token=aaa488bd547e6cf7c2dcab84757225a0&s=7FFE3AD21124D4EA081D1A7203009076" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 536.994px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">董事和合伙äh是金字塔的次™å¶ç«¯åQŒå¯ä»¥ä»Žç”±æ­¤è£‚变的用户处分别拿到10元和20元收益。除了YOOZ本èínåQŒè¿™æ˜¯ä¸æ˜¯å·²¾lè¶…­‘Šä¸¤ä¸ªå±‚¾U§äº†åQ?span class="bjh-br"></span></span></p><div class="img-container" style="margin-: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics3.baidu.com/feed/6159252dd42a2834189af0447084c0ef15cebf73.jpeg?token=87a227a34f9cc636dd78f3e8b97192ff&s=13DE38DA1125D0EA528C16590300D0F6" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 536.994px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">除了你自己做董事或者合伙äh外,你推荐同½{‰çñ”别的äºø™¿˜å¯ä»¥èŽ·å¾—奖励。这其实是涉嫌变盔R¼“励拉人头ã€?/span></p><div class="img-container" style="margin-: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics6.baidu.com/feed/adaf2edda3cc7cd92d86a7451330283ab90e91bd.jpeg?token=ecf904a44bfa25d5eb159e5f84e399f8&s=13CFB85A190354CC5A517E51030010F4" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 536.994px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">完成一定目标,晋升到股东行列,享受净利润çš?%。但˜q™è¯­ç„‰ä¸è¯¦ï¼Œåˆ›ä¸šå…¬å¸å¾ˆéš¾æœ‰èµšé’Þqš„åQŒè€Œä¸”也没说给多少股䆾ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">是不是还有点看不懂?来,有微商小姐姐更直白的解释ã€?span class="bjh-br"></span></span></p><div class="img-container" style="margin-: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics0.baidu.com/feed/ac345982b2b7d0a2366e31f7e6de7f0c4a369aee.jpeg?token=6766c4b3170235cbae3ef916f2664199&s=0D5131D51FA7F94F542D145901008072" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 536.994px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">董事下面的所有裂变用户都能分åˆ?0元,无限裂变亮了。一定要「早卡位」啊åQŒå¤„处都‹z‹æº¢ç€èµ¶ç´§ä¹îC¹°ä¹°çš„大促感ã€?/span></p><div class="img-container" style="margin-: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics3.baidu.com/feed/7c1ed21b0ef41bd5949db5dd7aeb88ce38db3d86.jpeg?token=7f8d2f7d86b5ff5b970d81d988aba322&s=229A642311C8DCEA48F4E1DA0000C0B1" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 536.994px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">相关讲解ç‰ÒŽ„å¼ø™°ƒæ— é™è£‚变是重炏V€?span class="bjh-br"></span></span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">下面˜q™å¼ å›‘֏¯ä»¥å¾ˆå¥½çœ‹å‡ø™¿™æ˜¯ä¸€ä¸ªæ— é™è£‚变的拉äh头模式ã€?/span></p><div class="img-container" style="margin-: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics4.baidu.com/feed/ac4bd11373f082025ef3135260caf2e8ab641b2b.jpeg?token=db9489f73dea6a4d6624e1d9cfd032d6&s=20B4CD30776570AE547C58D90200C0B4" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 536.994px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">裂变裂变åQŒå­å­å­™å­™ï¼Œæ— ç©·ž®½ä¹Ÿã€?/span></p><div class="img-container" style="margin-: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics6.baidu.com/feed/f7246b600c338744f4c8edc67a3ed0fcd72aa035.jpeg?token=7f3fa2d89f4657b30e989b7ca5e441ca&s=43DE3AD21925D6CA540D9A50030010F6" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 536.994px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">¾l“合上面一张图可以看懂˜q™é‡Œé¢çš„两个收益计算方式ã€?span class="bjh-br"></span></span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">从YOOZæ‹?0套货åQŒåªéœ€è¦èŠ±è´?800元,除了可以赚到差ä­h利润外,˜q˜å¯ä»¥æ‹¿åˆ?0套一轮裂变收ç›?3200元ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">核心是,你要去裂变用戗÷€‚真是「搏一搏,单èžR变摩托」ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">3800元的产品åQŒèƒ½åšè‡³ž®?3200元,世间竟有˜q™ç­‰¾ŸŽäº‹ã€‚其他几十家电子烟公司是真的瞎了呢,他们竟然没有发现如此肥沃和广阔的微商如此赚钱åQ?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">一位行业äh士在看完YOOZ新微商政½{–后直言此套体系涉嫌多层¾U§é‡å¤è®¡½Ž—报酬,不仅是多层çñ”åQŒè¿˜æ˜¯é‡å¤è®¡½Ž—ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">å’׃¸æ‡‚咱也不敢问。我们只好去查一查法律对传销的规定ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">传销是指¾l„织者发展äh员,通过发展人员或者要求被发展人员以交¾U³ä¸€å®šè´¹ç”¨äؓ条äšg取得加入资格½{‰æ–¹å¼èŽ·å¾—胦富的˜qæ³•è¡Œäؓã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">我们可以看到YOOZ的政½{–,招募董事和合伙äh可以视äؓ发展人员åQŒåƈ且需要购ä¹?00套äñ”品和20套äñ”品作ä¸ø™Ž·å¾—资根{€?span class="bjh-br"></span></span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">《禁止传销条例》第七条规定åQŒä¸‹åˆ—行为属于传销行äؓåQ?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-blockquote" style="display: block; position: relative; font-size: 18px; color: rgb(153, 153, 153); padding-left: 30px; min-height: 24px;"><span class="bjh-p"><span class="bjh-br"></span></span><span class="bjh-p"><span class="bjh-br"></span></span><span class="bjh-p">1、组¾l‡è€…或者经营者通过发展人员åQŒè¦æ±‚被发展人员发展其他人员加入åQŒå¯¹å‘展的äh员以其直接或者间接滚动发展的人员数量ä¸ÞZ¾æ®è®¡½Ž—å’Œ¾l™ä»˜æŠ¥é…¬åQˆåŒ…括物质奖励和其他¾læµŽåˆ©ç›ŠåQ‰ï¼Œç‰Ÿå–非法利益的;</span><span class="bjh-p"><span class="bjh-br"></span></span><span class="bjh-p">2、组¾l‡è€…或者经营者通过发展人员åQŒè¦æ±‚被发展人员交纳费用或者以认购商品½{‰æ–¹å¼å˜ç›æ€º¤¾UŒ™´¹ç”¨ï¼Œå–得加入或者发展其他äh员加入的资格åQŒç‰Ÿå–非法利益的åQ?/span><span class="bjh-p"><span class="bjh-br"></span></span><span class="bjh-p">3、组¾l‡è€…或者经营者通过发展人员åQŒè¦æ±‚被发展人员发展其他人员加入åQŒåŞ成上下线关系åQŒåƈ以下¾U¿çš„销售业¾l©äؓ依据计算和给付上¾U¿æŠ¥é…¬ï¼Œç‰Ÿå–非法利益的ã€?/span></span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">我们再来看看直销是什么ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">直销是指产品不通过各种商场、超市等传统的公众的销售渠道进行分销åQŒè€Œæ˜¯ç›´æŽ¥ç”Þq”Ÿäº§å•†æˆ–者经销商组¾l‡äñ”品销售的一¿Uè¥é”€æ‰‹æ®µåQŒç›´é”€ä¸åŒ…含拉人头的商业模式ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">传销是要求推销员加入时上线要收取下¾U¿çš„商品押金åQŒä¸€èˆ¬ä»¥è´­ç‰©æˆ–资金åŞ式收取入门费åQŒå¤šé‡‡ç”¨å¤å¼è®¡é…¬æ–¹å¼åQŒå³é”€å”®æŠ¥é…¬åƈ非仅仅来自商品利润本íw«ï¼Œè€Œæ˜¯æŒ‰å‘展传销人员的äh头计½Ž—提成。而且åQŒä¼ é”€çš„根本目的是无限制地发展下线åQŒåƒæ–¹ç™¾è®¡é€šè¿‡æ‰©å¤§ä¸‹çº¿æ¥èµšé’±ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">¾|‘络上提åˆîCº†å¦‚何鉴定直销和传销的区别ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">主要是:围绕你下¾U¿çš„销售业¾l©é¢æ˜¯å¦å’Œä½ çš„提成比例有兌™”成了界定直销和传销的唯一标准。如果是固定的提成比例按照官方解释那ž®±æ˜¯åˆæ³•çš„,反之非法ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">所以联¾pÕdˆ°YOOZ的「新微商营销」,复式计酬、拉人头、非固定收益½{‰è¯æ±‡ä¼šé—ªçŽ°å‡ºæ¥ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">我们再回˜q‡å¤´æ¥çœ‹çœ‹é™ˆè‚²æ–°å½“时在韩束做的微商营销ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">据中国经营报报道åQŒåœ¨å¤®è§†è°ƒæŸ¥ä¸­ï¼Œå‘现了微商的玄机åQŒçœŸæ­£èµšé’Þqš„不是靠零售,而是靠发展下¾U§ä»£ç†å•†åQŒè€Œæ‰‹ŒDµå°±æ˜¯é€ å‡å’Œç‚«å¯Œï¼Œòq¶ä¸”不少微商会以˜q™æ ·å…ähœ‰å¼ºçƒˆè¯±æƒ‘和眼球刺‹È€çš„话语来招下¾U§ä»£ç†ï¼Œä¹Ÿå°±æ˜¯ä¿—¿U°çš„下线ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">中国¾lè¥æŠ¥è®°è€…了解到åQŒéŸ©æŸåœ¨å¾®å•†æ¸ é“设计上做了精心设计,公司层面只针对前三个¾U§åˆ«˜q›è¡Œ½Ž¡æŽ§åQŒè€Œåœ¨å…¶ä¸‹é¢çš„三çñ”则放任让市场åŽÈ®¡ç†ã€‚韩束微商代理分为“大区、省代、市代、皇冠、铂金、天低쀝等六个¾U§åˆ«åQŒå–得上˜q°å„¿Uç­‰¾U§ä»£ç†æŽˆæƒçš„方式主要是以拿货金额ä¸ÞZ¾æ®ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">中国反传销协会会长李旭在报道中分析¿UŽÍ¼Œå¤šå±‚代理òq¶ä¸æ˜¯ä»¥é”€å”®å•†å“äؓ主,而是以发展代理商加盟囤货åQŒå˜ç›¸ç¼´¾U›_…¥é—¨è´¹è€Œå·²åQŒç„¶åŽå†é¼“励更多的代理商发展下家åQŒå±‚层返利,从而完全具备传销的三个特征:¾~´çº³å…¥é—¨è´¹èŽ·å¾—加入资æ û|¼Œå‘展下线¾l„成层çñ”关系åQŒå±‚层返利åŞ成多层次计酬ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">˜q˜æ˜¯é‚£å¥è¯ï¼Œå’׃¸æ‡‚咱也不敢问ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">YOOZ¼‹®å®žæœ‰æ­£¾lå•†å“ç”µå­çƒŸåQŒä¸æ˜¯è™šæž„商品或者劣质商品来骗取下线åQŒæˆ‘们相信它真的只是惛_–掉自å·Þqš„电子烟ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">但经营一家公åæ€Ø“什么不能采取多数品牌都采取的线上电商营销和线下渠道铺货的方式去进行呢åQ?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">是其他电子烟品牌眼瞎看不到这¿Uå¾®å•†è£‚变营销åQŒè¿˜æ˜¯ä»–们只想用正常的经营方式做公司åQ?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">我们òq¶æ²¡æœ‰çœ‹åˆ°å›½å†…电子烟领头¾ŸŠæ‚¦åˆÀLœˆé”€ç™¾ä¸‡å¥—是靠微商裂变成功的ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">蓝洞不是执法机构åQŒæˆ‘们无法确定YOOZ无界裂变全生态营销是否涉嫌传销åQŒä½†æˆ‘们˜q˜æ˜¯è¦å¥‰åŠYOOZ和蔡跃栋åQŒæ‚¬å´–勒马回头是岸,「走捷径」就像吸毒,它会上瘾ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">一旦上瘾,你会失去正常¾lè¥ä¸€å®¶å…¬å¸çš„能力。当你喝着20天出è´?0万套的庆功香槟酒æ—Óž¼Œå·²ç»è¡Œèµ°åœ¨å±é™©è¾¹¾~˜ï¼Œè¯·ä¸‰æ€è€ŒåŽè¡Œã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">你有没有惌™¿‡åQ?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-ol" style="font-size: 18px; list-style-type: decimal; display: block; line-height: 27px; padding-left: 26px;"><span class="bjh-li" style="display: list-item; margin-bottom: 11px;"><span class="bjh-p">此类模式一旦启动,以你的能力是否可以控制整个系¾lŸèµ°å‘?一旦失控,ž®†æœ‰ä½•ç§ä¸¥é‡åŽæžœåQ?/span><span class="bjh-p"><span class="bjh-br"></span></span></span><span class="bjh-li" style="display: list-item; margin-bottom: 11px;"><span class="bjh-p">按照模式讑֮šåQŒè‘£äº‹å’Œåˆä¼™äººå…¶å®žæ˜¯YOOZ的最¾lˆæ¶ˆè´¹è€…,你是否想˜q‡è¿™äº›è´§ä¼šé€šè¿‡ä½•ç§æ–¹å¼åœ¨äh¾Ÿ¤ä¸­˜q›è¡Œ‹¹é€šï¼Ÿä»–们购买你的货真是因ä¸ÞZ½ çš„货好吗åQŸä½ è¯•è¯•æŠŠYOOZ电子烟换成石å¤ß_¼Œä¼ é”€ä½“系可能都能¾l™ä½ å–出厅R€?/span><span class="bjh-p"><span class="bjh-br"></span></span></span><span class="bjh-li" style="display: list-item; margin-bottom: 11px;"><span class="bjh-p">åˆîC»Šå¤©äؓ止,有多ž®‘微商团队把货品卖到了真正的消费者手里?微商是否成äؓ了主‹¹ï¼Ÿæœ€¾lˆè¿˜ä¸éƒ½æ˜¯ç ¸åœ¨å¾®å•†æ‰‹é‡Œï¼Œä»£ç†è¢«åŠ¨æˆäؓ了货品最大消费者,所以你宣布的出è´?0万套恐怕也有深意ã€?/span><span class="bjh-p"><span class="bjh-br"></span></span></span><span class="bjh-li" style="display: list-item; margin-bottom: 11px;"><span class="bjh-p">正经创业者有几个敢沾微商、传销åQŒå…ˆä¸è¯´˜qæ³•çš„事情,有的可以赚钱但很隑֏—人尊重。还记得™ì”能国际操盘的棒女郎微商传销吗?10万代理商被骗100亿元åQŒæœ€å¤§å¾®å•†é›†å›¢å‡ºäº‹ï¼Œ10万äh血本无归,操盘者核心全部被抓ã€?/span><span class="bjh-p"><span class="bjh-br"></span></span></span><span class="bjh-li" style="display: list-item; margin-bottom: 11px;"><span class="bjh-p">2017òqß_¼Œäº‘集微店涉嫌以“交入会费”、“拉人头”等形式åQŒå¼€å±•ä¼ é”€‹zÕdŠ¨åQŒè¢«æ»¨æ±ŸåŒºå¸‚场监½Ž¡å±€è¢«å¤„ä»?58万罚‹Æ¾ã€?/span><span class="bjh-p"><span class="bjh-br"></span></span></span><span class="bjh-li" style="display: list-item; margin-bottom: 0px;"><span class="bjh-p">2019òqß_¼ŒèŠÞq”Ÿæ—¥è®°å› æ¶‰å«Œä¼ é”€å—到了广州市工商局行政处罚åQŒå…·ä½“罚‹Æ?50万元åQŒæ²¡æ”‰™žæ³•æ‰€å¾?306万元åQŒç¯è®¡ç½šæ²?456万元。行政处¾|šå†…å®ÒŽ˜¾½Cºï¼ŒèŠÞq”Ÿæ—¥è®°é‡‡å–多层¾U§ä„¦é‡‘计提制度和会员升çñ”费用½{‰æ‰‹ŒDµï¼Œå‘展会员2100多万人,会员层çñ”最多达51¾U§ï¼Œä¼šå‘˜éåŠå…¨å›½å„省市,收取佣金金额è¾?56744401.69元ã€?/span></span></span><span class="bjh-p">而且åQŒç”µå­çƒŸè¡Œä¸šæœ¬èín目前ž®±å¤„于充满争议和监管不确定的状态,作äؓ一家备受关注的¾|‘红品牌åQŒä½ ä¸åº”该如此激˜q›ï¼Œ˜q™æ˜¯å¯ÒŽ•´ä¸ªè¡Œä¸šè´Ÿè´£ã€?span class="bjh-br"></span></span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">是男人就应该真刀真枪的拿产品和品牌征服用æˆøP¼Œå³ä¾¿è¾“了又如何,靠歪门邪道终ž®†è™šå¦„ã€?/span></p></div> </div> <div class="zx_lmt3"><span> >> </span> 更多相关信息åQ?/div> <table width="98%"> <tr> <td align="left"> <img src="/images/b.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.baidu.com/baidu?r1=0&word=YOOZ电子烟疯狂微商涉嫌传销åQŒæ‹¯æ•‘大兵蔡跃栋åQ?tn=bds&cl=3&ct=2097152&si=&s=on&go=%B0%D9%B6%C8%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在百度中搜烦YOOZ电子烟疯狂微商涉嫌传销åQŒæ‹¯æ•‘大兵蔡跃栋åQ?/a>    <img src="/images/2.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.google.com.hk/search?r1=1&q=YOOZ电子烟疯狂微商涉嫌传销åQŒæ‹¯æ•‘大兵蔡跃栋åQ?ie=GB2312&oe=GB2312&hl=zh-CN&domains=www.mlm114.com&sitesearch=&go=%B9%C8%B8%E8%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在谷歌搜索YOOZ电子烟疯狂微商涉嫌传销åQŒæ‹¯æ•‘大兵蔡跃栋åQ?/a><br> <img src="/images/31.gif" width="60" height="20"><a href="http://search.cn.yahoo.com/search?r1=2&p=YOOZ电子烟疯狂微商涉嫌传销åQŒæ‹¯æ•‘大兵蔡跃栋åQ?ei=GBK&f=D6_5&vs=&go=%D1%C5%BB%A2%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在雅虎搜索YOOZ电子烟疯狂微商涉嫌传销åQŒæ‹¯æ•‘大兵蔡跃栋åQ?/a>    <img src="/images/41.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.sogou.com/web?r1=3&query=YOOZ电子烟疯狂微商涉嫌传销åQŒæ‹¯æ•‘大兵蔡跃栋åQ?t=&go=%CB%D1%B9%B7%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在搜狗搜索YOOZ电子烟疯狂微商涉嫌传销åQŒæ‹¯æ•‘大兵蔡跃栋åQ?/a></td> </tr> </table> <div class="zx"> <div class="zx_lmt3"><span> >> </span> 关于企业公告的相兌™µ„è®?/div> <ul> <li><a href="/news/59400.shtml">百世上市后如何讲好新零售下智慧供应链的故äº?[ 亿欧å¯ÆD¯» ] 从谷歌大</a></li><li><a href="/news/59398.shtml">2017上半òq´å®¶å…ïL±» 零售额达1866亿元</a></li><li><a href="/news/34209.shtml">疯狂的老子å…ȝ”Ÿ-½W¬ä¸‰åä¹ç«?始一未离贱本下基只于ä¸?/a></li><li><a href="/news/34208.shtml">疯狂的老子å…ȝ”Ÿ-½W¬ä¸‰åå…«ç«?处实而不伪华</a></li><li><a href="/news/34207.shtml">疯狂的老子å…ȝ”Ÿ-½W¬ä¸‰åå…«ç«?处实而不伪华</a></li><li><a href="/news/34206.shtml">疯狂的老子å…ȝ”Ÿ-½W¬ä¸‰åä¸ƒç«?侯王有道 天下始化</a></li><li><a href="/news/34205.shtml">疯狂的老子å…ȝ”Ÿ-½W¬ä¸‰åä¸ƒç«?侯王有道 天下始化</a></li><li><a href="/news/34204.shtml">疯狂的老子å…ȝ”Ÿ-½W¬ä¸‰åä¸ƒç«?侯王有道 天下始化</a></li><li><a href="/news/34203.shtml">疯狂的老子å…ȝ”Ÿ-½W¬ä¸‰åä¸ƒç«?侯王有道 天下始化</a></li><li><a href="/news/34202.shtml">疯狂的老子å…ȝ”Ÿ-½W¬ä¸‰åå…­ç«?权命之鱼不可宛_¤±æ°‘意之渊</a></li> </ul> </div> </div> </div> <!--left end--> <!--right begin--> <div class="right"> <div class="rzx_part2"> <div class="lmt_rzxpart1">热点聚焦</div> <ul> <li><a href="/product/1397/7110.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/1397/20190506042609.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/1397/7110.shtml">抹灰墙搓砂墙面掉砂怎么处理_æ²ÀL²™çëŠ ‚‹¹†ä¿®å¤æ¶²çš„小妙招</a></p></li><li><a href="/product/1397/7109.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/1397/20190506042310.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/1397/7109.shtml">水惔墙砂‹¹†ä¸¾l“实脱沙å¯ÆD‡´å¢™é¢è„Þqš®è…Õd­½Iºé¼“æ²ÀL²™çëŠš„解决办法</a></p></li><li><a href="/product/1397/7108.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/1397/20190506042100.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/1397/7108.shtml">½Ž€å•å¿«é€Ÿä¿®å¤å¢™é¢æŠ¹ç°ç ‚‹¹†æ ‡å·ä¸­‘›_¢™é¢æŽ‰ç ‚问题?æ²ÀL²™çµä¿®å¤æ¶²</a></p></li><li><a href="/product/1397/7107.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/1397/20190506042016.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/1397/7107.shtml">æ²ÀL²™çëŠ ‚‹¹†å¢™é¢è„±ç ‚修复液与界面剂、徏½{‘胶水之间的区别</a></p></li> </ul> </div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">热点企业</div> <ul> <li><a href="/comnews/699/17100.shtml">鸡蛋汉堡培训专业学校 肉蛋堡哪里培训专ä¸?/a></li><li><a href="/comnews/698/17099.shtml">武汉正宗酱香鸭技术培训学æ ?/a></li><li><a href="/comnews/597/17098.shtml">åœîC¸‹è½¦åº“地板怎么施工/多少钱可以施å·?止滑坡道施工ä»äh ¼</a></li><li><a href="/comnews/1405/17097.shtml">WES</a></li><li><a href="/comnews/1405/17096.shtml">WES世电通证</a></li><li><a href="/comnews/1405/17095.shtml">WES</a></li><li><a href="/comnews/1403/17094.shtml">【芜湖华信】硒åQšè®©ä½ æ‹¥æœ‰å…‰‹zå¥åºïLš„肌肤【华信直销ã€?/a></li><li><a href="/comnews/1403/17093.shtml">【芜湖华信】除了常量元素钙åQŒå¾®é‡å…ƒç´ ç¡’与骨骼健康也密切相关ã€?/a></li><li><a href="/comnews/1403/17092.shtml">【芜湖华信】微量元素硒对血栓的作用你知道多ž®‘?【华信直销ã€?/a></li><li><a href="/comnews/1403/17091.shtml">【芜湖华信】硒与高血¾p–的关系【华信直销ã€?/a></li> </ul> </div> <div style="clear:both"></div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">阅读排行æ¦?/div> <ul class="sort"> <li><a href="/supply/1402/25182.shtml">新款牵引æœ?电启动牵引机 ç”늼†ç‰µå¼•æœºæŠ¥ä»?/a></li><li><a href="/supply/1402/25181.shtml">光缆自动牵引æœ?光缆牵引æœø™§†é¢?架空全自动拉¾~†æœº</a></li><li><a href="/supply/1402/25180.shtml">ç”늼†è¾“送机厂家 光缆输送机 ç”늼†ç‰µå¼•æœ?/a></li><li><a href="/supply/1402/25179.shtml">机动¾lžç£¨æœ?ž®åž‹¾lžç£¨æœ?ç”늼†ç‰µå¼•æœºåŽ‚å®?/a></li><li><a href="/supply/1402/25178.shtml">ç”늼†è¾“送机 履带式电¾~†ç‰µå¼•æœº ç”늼†è¾“送机厂家</a></li><li><a href="/supply/1402/25177.shtml">电动¾lžç£¨æœºåŽ‚å®?电动¾lžç£¨æœÞZ­hæ ?è½´è{动绞¼‚¨æœº</a></li><li><a href="/supply/1402/25176.shtml">光缆牵引æœÞZ­hæ ?光缆牵引机图ç‰?光缆牵引机厂å®?/a></li><li><a href="/supply/1402/25175.shtml">ç”늼†è¾“送机 推送机 推缆æœ?ç”늼†æ•¯‚®¾æœ?/a></li><li><a href="/supply/1402/25174.shtml">ž®åž‹™å¶ç®¡æœ?水钻™å¶ç®¡æœ?横向˜q‡èµ\打眼æœ?/a></li><li><a href="/supply/1402/25173.shtml">ç”늼†æ‹–èžR 5T机械ç”늼†æ”„¡º¿æ‹–èžR ç”늼†æ”„¡º¿ç‚®èžR</a></li><li><a href="/supply/1402/25172.shtml">光缆牵引æœ?光缆布线æœ?新型电力牵引æœ?/a></li><li><a href="/supply/597/25171.shtml">渗透固化剂地坪怎么施工、渗透固化剂地板施工ä»äh ¼æ€Žä¹ˆ½Ž?/a></li> </ul> </div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">推荐¾~–辑</div> <ul> </ul> </div> </div> <!--right end--> ï»?div class="banquan"> <div class="zuidi"> <ul> <li><a href="http://www.iivosd.live/about/1.shtml">关于我们</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/2.shtml">公司历程</a></li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/3.shtml">人才加盟</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/4.shtml">联系我们</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/5.shtml">汇款方式</a></li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/6.shtml">营业执照</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/7.shtml">¾|‘站地图</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/8.shtml">会员服务</a></li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/9.shtml">¾pȝ»Ÿå·¥å…·‹¹?/a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/10.shtml">品牌展播</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/11.shtml">视频分äín</a></li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/12.shtml">智慧营销</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/13.shtml">宣传合作</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/14.shtml">òq¿å‘Šè”盟</a></li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/15.shtml">¾|‘站留言</a> </li> </ul> </div> <div class="pic"> <img src="/images/wangjing.gif" /><img src="/images/ISO.jpg" / style="margin-left:10px"><img src="/images/Beian.jpg" style="margin:0px 10px"><img src="/images/Lanbiao.jpg"> </div> <p class="p_3">版权所æœ?009-2011 <a href="http://www.iivosd.live" target="_blank">新巨äº?/a> 保留所有权åˆ?/p> <p class="p_3">陕ICPå¤?1007420å? <script language="javascript" src="http://count34.#/click.aspx?id=344365997&logo=6" charset="gb2312"></script> </p> </div> </div> </div> </div> <a href="http://www.iivosd.live/"><span class="STYLE1">ÃÀ¹úÆË¿Ë50ÊÖ¹ÙÍø</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>