?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 快递员凭啥不能月薪q万-新巨?/title> <meta name="keywords" content="快递员凭啥不能月薪q万Q新巨h信息中心" /> <meta name="Description" content="快递员凭啥不能月薪q万Q新巨h为您提供快递员凭啥不能月薪q万最新的新闻资讯? /> <link href="/css/sub.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <SCRIPT language="javascript" type="text/javascript" src="/js/jquery.min.js"></SCRIPT> <SCRIPT language="javascript" type="text/javascript" src="/js/QHWall.js"></SCRIPT> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> ?div class="top"> <span class="span_1">您好Q欢q来到新巨h</span> <span class="span_2">[<a href="#" class="login" style="color:#F27B04">L?/a>]</span> <span class="span_3">[<a href="#" class="reg" style="color:#0187D0">会员注册</a>]</span> <div class="sire"> <div id="site-nav"> <ul class="quick-menu"> <li class="myqihui menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>我的新巨?B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="#">我的产品信息</a></DD> <DD><a href="#">我的采购信息</a></DD> <DD><a href="#">我的合作信息</a></DD> <DD><a href="#">我的招聘信息</a></DD></DL></div></div></div></li> <li class="webmenu menu-item"> <div class=menu><a class=menu-hd target=_top>站内D<B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <a href="http://www.iivosd.live" target="_blank">首页</a> <a href="/usersp2.htm" target="_blank">企业</a> <a href="/promsgp1.htm" target="_blank">产品</a> <a href="/gsaq/1.shtml" target="_blank">合作</a> <a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a> <a href="/aq/1.shtml" target="_blank">展会</a> <a href="/newsp1.htm" target="_blank">资讯</a> </div></div></div></li> <li class="services menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>新巨人服?B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="http://www.iivosd.live/reg/register.aspx">|站</a></DD> <DD><a href="http://www.iivosd.live">产品信息发布</a></DD> <DD><a href="#">CRM客户关系理pȝ</a></DD> <DD><a href="/gsaq/1.shtml">产品信息发</a></DD> </DL> </div></div></div></li> <li class="swhome"><a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.iivosd.live');" href="##" >设ؓ首页</a></li> <li><a href="/javascript:window.external.addFavorite('www.iivosd.live','新巨?);" >d收藏</a></li></ul></div> </div> <div style="clear:both"></div> </div> <div class="container1"> <div id="container"> <!--top2 begin--> <div class="top2"> <a href="http://www.iivosd.live" target="_blank"><img src="/images/logo1.gif" class="logo" border="0" /></a> <div class="searchtab"> <div id="search_type" class="stit"> <ul> <li class="active">采购</li> <li>企业</li> <li>产品</li> <li>资讯</li> <li>合作</li> <li class="noimg">展会</li></ul></div> <div class="searstyle"> <span class="searleft"></span> <span class="searmiddle"><INPUT id=txt_search_keys class=input1 type=text> <INPUT id=txt_search_type value=1 type=hidden name=search_type > </span> <span id="search_btn" class="searright">??/span> <span class="searfont gray hh" ><a href="#" >高搜烦</a><BR><a href="#" >新手帮助</a> </span></div></div> <div style="clear:both"></div> <div class="list_1"> <ul> <li><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装Cg</a></li> <li><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> </ul> </div> </div> <!--top2 end--> <!--nav begin--> <div style="clear:both"></div> <div class="nav"> <ul class="ul_2"> <li><a href="/" style="background:url(/images/nav_hover.gif) no-repeat; width:83px; height:28px; float:left; color:#FFF;">首页</a></li> <li><a href="/usersp1.htm" target="_blank">企业</a></li> <li><a href="/list11p1.htm" target="_blank">产品</a></li> <li><a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a></li> <li><a href="/newst17p1.htm" target="_blank">资讯</a></li> <li><a href="/newst18p1.htm" target="_blank">展会</a></li> <li><a href="/newst19p1.htm" target="_blank">合作</a></li> </ul> <ul class="ul_22"> <li><a href="/newst20p1.htm" target="_blank">zd</a></li> <li><a href="/newst21p1.htm" target="_blank">品牌</a></li> <li><a href="/newst22p1.htm" target="_blank">要闻</a></li> <li><a href="/newst23p1.htm" target="_blank">建站</a></li> <li><a href="/newst24p1.htm" target="_blank">创业</a></li> <li><a href="/newst25p1.htm" target="_blank">营销</a></li> </ul> <div style="clear:both"></div> <div class="botto"> <span class="span_4">热门产品分类Q?/span> <ul class="list_2"> <li><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装Cg</a></li> <li><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> <li><a href="/list2233p1.htm" target="_blank">生活用品</a></li> <li><a href="/list2527p1.htm" target="_blank">健n׃</a></li> <li><a href="/list2325p1.htm" target="_blank">工艺C品</a></li> <li><a href="/list2357p1.htm" target="_blank">电工甉|</a></li> </ul> </ul> <div class="pho">电话Q?29-83242871 83227906</div> </div> </div> <!--nav end--> <div style="clear:both"></div> <div style="clear:both"></div> <div class="middle"> <!--left begin--> <div class="left"> <div class="zx_part2"> <div class="posit2"><span>您现在的位置:</span> > <a href="http://www.iivosd.live">新巨?/a> > <a href="/newst27p1.htm" target="_blank">做推q?/a> > 快递员凭啥不能月薪q万</div> <div class="zx_wz"> <h3>快递员凭啥不能月薪q万</h3> <p><span>来源Q新巨h  日期Q?012-8-29 11:23:09   览ơ数Q?script type="text/javascript" src="/list/scan.aspx?id=5528&t=news"></script></span></p> <P>快递员凭啥不能月薪q万<BR> 域名城(domain.cnQ?2?日消?nbsp;    “快递员月薪能达C万元”、“快递员收入能敌得过白领”,时值年末,各大媒体上有兛_递员月薪I竟有多几乎成Z道“全民竞猜题”:如果报道某某快递员月收入过万元Q那么,紧接而来的就是“黑快递”、“灰色收入”、“砖头调包电脑”等负面内容的跟q,q样一桩每天十几小时跨在颠的燃a助动车上Q胃病、关节炎是家怾饭的苦活Q在不少人眼里,是配不上一万元一个月的薪水的?/P><br><P> </P><br><P>  Z快递员月薪不能q万?W者曾l采访过一家快递公司,其中一位每q上U榜的公司先q,月薪q万元是公司上下都知道的事实。他成ؓ“万元户”的U诀是:懂得l营的第一法则——和气生财,Z和大公司门口的前台小姐搞好关p,他下雨天为她们送伞Q中午帮她们打盒?懂得l营的第二法则——知q|哪儿有新竣工的商务楼Q这位“快递大叔”比政府招商办还抢先一步心知肚明,比如某家商务楼有律师事务所入驻Q他会立L识到律师事务所的快递需求量非常大,于是Q这栋商务楼的物业公司成了他的重点公兛_?懂得l营的第三法则是——成本控Ӟ快递员最大的成本支出是汽油费和n体这个“革命本钱”,于是Q在计算路线斚wQ他的精准度不亚于GPS。活学活用“优选法”,他才能跑更多的单Q节U更多的沚wQ省出更多的睡眠旉。ؓ了做到这一点,C休息天他也忙着做功课,乘公交、坐地铁Q{来{去,为的是把上v的\搞熟搞透?/P><br><P> </P><br><P>  记得前几q_大众出租有位明星司机Q他能从医院门口的客人的色是慌张还是悠Ԍ判断Z是否要用车。于是客没有招手Q明星司机的车就已恰到好处地停在了他的面前……笔者采访过的这位“快递大叔”,他如果有Z“传l送宝”,说的内容应该不会差。可他和他所在的快递公司却不敢M,因ؓ怕“老老实实干z,收入有一万元”说出来没h信?/P><br><P> </P><br><P>  在传播学中,有一著名理论叫“刻板印象”。比如,英国人L三g套、文明棍不离w,国人L一手拿汉堡、一手拿可乐;而红颜,要么是“祸水”、要么是“薄命”……“刻板印象”又z?“职业刻板印象”、“求职刻板印象”,于是Q千军万马考公务员不算新闻Q研I生卖猪肉却成ؓ大新闅R昔日还常言“行行出状元”,而在C会阶层日益固化的今天,q大普通劳动者的勤劳、智慧,都被Ҏ在越来越多h的“刻板印象”当中,别说重Q连q也难?/P><br><P> </P><br><P>  快递员Z不能月薪一?快递业发达,说明拉动内需、解军_业的|购业就发?快递业发达,说明交易Zp多、交易成本就低;快递业发达了,快递员收入提高了,q些风里来雨里去的男Z背后支撑的一个个家庭pq上更宽裕的日子Q有何不?</P><br><P> </P><br><P> </P> </div> <div class="zx_lmt3"><span> >> </span> 更多相关信息Q?/div> <table width="98%"> <tr> <td align="left"> <img src="/images/b.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.baidu.com/baidu?r1=0&word=快递员凭啥不能月薪q万&tn=bds&cl=3&ct=2097152&si=&s=on&go=%B0%D9%B6%C8%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在百度中搜烦快递员凭啥不能月薪q万</a>    <img src="/images/2.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.google.com.hk/search?r1=1&q=快递员凭啥不能月薪q万&ie=GB2312&oe=GB2312&hl=zh-CN&domains=www.mlm114.com&sitesearch=&go=%B9%C8%B8%E8%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在谷歌搜索快递员凭啥不能月薪q万</a><br> <img src="/images/31.gif" width="60" height="20"><a href="http://search.cn.yahoo.com/search?r1=2&p=快递员凭啥不能月薪q万&ei=GBK&f=D6_5&vs=&go=%D1%C5%BB%A2%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在雅虎搜索快递员凭啥不能月薪q万</a>    <img src="/images/41.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.sogou.com/web?r1=3&query=快递员凭啥不能月薪q万&t=&go=%CB%D1%B9%B7%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在搜狗搜索快递员凭啥不能月薪q万</a></td> </tr> </table> <div class="zx"> <div class="zx_lmt3"><span> >> </span> 关于企业公告的相兌?/div> <ul> <li><a href="/news/5527.shtml">团购q冬 员工埋单Q—非法裁员成团购行业恶疾</a></li><li><a href="/news/5526.shtml">电商VS快递:微利时代合作q是分道扬镳</a></li><li><a href="/news/5525.shtml">中国团购|站盛宴是否已曲lh散?</a></li><li><a href="/news/5388.shtml">析哪些观点制约了淘宝客站长的发?/a></li><li><a href="/news/5387.shtml">敏捷体验设计?个设计工作坊模版</a></li><li><a href="/news/5386.shtml">城市包围农村 行业|站的运营前景需要剑走偏?/a></li><li><a href="/news/5385.shtml">深度分析用户的购买行为的6个类?/a></li><li><a href="/news/5384.shtml">思想与见识决定站长h?/a></li><li><a href="/news/5223.shtml">资本市场看好癑ֺ高管轮岗制度 股h逆市增长</a></li><li><a href="/news/5222.shtml">传谷?000万美元收购Punchd</a></li> </ul> </div> </div> </div> <!--left end--> <!--right begin--> <div class="right"> <div class="rzx_part2"> <div class="lmt_rzxpart1">热点聚焦</div> <ul> <li><a href="/product/11/65.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/11/20120814011730.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/11/65.shtml">球墨铔R?/a></p></li><li><a href="/product/10/64.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/10/20120807060748.bmp" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/10/64.shtml">供应中国十大涂料品牌苏格仕外墙罩光面?/a></p></li><li><a href="/product/9/63.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/9/20120807055157.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/9/63.shtml">专业月嫂服务内容</a></p></li><li><a href="/product/8/62.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/8/20120718110853.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/8/62.shtml">西安无h布袋 西安无h布购物袋_西安无h布环保袋_西安购物?/a></p></li> </ul> </div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">热点企业</div> <ul> <li><a href="/comnews/5/16.shtml">陕西工作服订?/a></li><li><a href="/comnews/5/15.shtml">西安荣泽服饰有限责Q公司</a></li><li><a href="/comnews/3/14.shtml">喝什么家庭用的水好?</a></li><li><a href="/comnews/3/13.shtml">吃枸杞有什么好处和坏处</a></li><li><a href="/comnews/3/12.shtml">吃枸杞有什么好处和坏处</a></li><li><a href="/comnews/3/11.shtml">手口病的严重性和C会危害性是什么?</a></li><li><a href="/comnews/3/10.shtml">哪些Ҏ可以让你舒适的睡到自然?/a></li><li><a href="/comnews/3/9.shtml">有哪些有的生活定?/a></li><li><a href="/comnews/3/8.shtml">玉是否真的能MhQ?/a></li><li><a href="/comnews/3/7.shtml">食用哪些花养生又香体</a></li> </ul> </div> <div style="clear:both"></div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">阅读排行?/div> <ul class="sort"> <li><a href="/supply/11/129.shtml">球墨铔Rdn500</a></li><li><a href="/supply/11/128.shtml">球墨铔Rdn400</a></li><li><a href="/supply/11/127.shtml">球墨铔Rdn300</a></li><li><a href="/supply/11/126.shtml">球墨铔Rdn300</a></li><li><a href="/supply/11/125.shtml">球墨铔Rdn200</a></li><li><a href="/supply/11/124.shtml">球墨铔Rdn100</a></li><li><a href="/supply/11/123.shtml">球墨铔R?/a></li><li><a href="/supply/10/122.shtml">NCBQLF-CB-02Q室内超薄型钢结构防火涂?/a></li><li><a href="/supply/10/121.shtml">按样板调制订制手h</a></li><li><a href="/supply/10/120.shtml">宿迁环氧导静电中间漆H205 宿迁耐磨地坪 宿迁自流q_?/a></li><li><a href="/supply/10/119.shtml">武汉混凝土密固化剂地坪施工</a></li><li><a href="/supply/10/118.shtml">供应中国十大涂料品牌苏格仕外墙罩光面?本条信息|址:htt</a></li> </ul> </div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">推荐~辑</div> <ul> <li><a href="/msg/838/53251.shtml">茂名螺旋焊管直销</a></li><li><a href="/msg/1155/53250.shtml">临夏如何识别新生儉K鳞病看症Ӟ.. 临夏新生儉K鳞病患者积极治疗是关键Q?.</a></li><li><a href="/msg/767/53249.shtml">廊坊隆E那种假体比较好呢华康整Ş廊坊隆E那种假体比较好呢华康整Ş</a></li><li><a href="/msg/1252/53248.shtml">蚌埠耳病研制中心如何ȝ而耳鸣中耳炎 **8岁以下儿童常见的中耳炎?/a></li><li><a href="/msg/1243/53247.shtml">辽宁ȝ冠心病什么药物最好最佳的ȝҎ有? ȝ冠心病的最新疗法是什么床症状有哪些</a></li><li><a href="/msg/1241/53246.shtml">焦作得了心肌~怎么ȝ疗效最?呢?</a></li><li><a href="/msg/942/53245.shtml">芜湖Q:股骨头坏Md何治好呢Q:民族骨科 风湿病女人高发怎么ȝ好|||</a></li><li><a href="/msg/634/53244.shtml">z宁别墅装修 z宁郑州别墅装修设计</a></li><li><a href="/msg/1159/53243.shtml">东莞解析d型鱼鳞病是怎么遗传?.</a></li><li><a href="/msg/278/53242.shtml">新密?TCL|线.TCL|线</a></li> </ul> </div> </div> <!--right end--> ?div class="banquan"> <div class="zuidi"> <ul> <li><a href="http://www.iivosd.live/about/1.shtml">关于我们</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/2.shtml">公司历程</a></li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/3.shtml">人才加盟</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/4.shtml">联系我们</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/5.shtml">汇款方式</a></li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/6.shtml">营业执照</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/7.shtml">|站地图</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/8.shtml">会员服务</a></li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/9.shtml">pȝ工具?/a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/10.shtml">品牌展播</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/11.shtml">视频分n</a></li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/12.shtml">智慧营销</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/13.shtml">宣传合作</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/14.shtml">q告联盟</a></li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/15.shtml">|站留言</a> </li> </ul> </div> <div class="pic"> <img src="/images/wangjing.gif" /><img src="/images/ISO.jpg" / style="margin-left:10px"><img src="/images/Beian.jpg" style="margin:0px 10px"><img src="/images/Lanbiao.jpg"> </div> <p class="p_3">版权所?009-2011 <a href="http://www.iivosd.live" target="_blank">陕西新巨人网l有限公?/a> 保留所有权?/p> <p class="p_3">陕ICP?1007420? <script language="javascript" src="http://count34.#/click.aspx?id=344365997&logo=6" charset="gb2312"></script> </p> </div> </div> </div> </div> <a href="http://www.iivosd.live/"><span class="STYLE1">˿50ֹ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.442999.buzz">Ӯ481</a> <a href="http://www.04005138.buzz">ֵͼ</a> <a href="http://www.nknhmh.icu">齫</a> <a href="http://www.191153.tw">Ʊ֪ʶkͼ</a> <a href="http://www.473697.buzz">첶ٷ</a> <a href="http://www.gbnkdo.buzz">׽齫</a> <a href="http://www.fwshhx.icu/">ɫƬ</a> <a href="http://www.590560.tw">6 1Фͼ</a> <a href="http://www.265492.buzz">Զһ׬Ǯ</a> <a href="http://www.339244.buzz">ʲô׬Ǯĺ</a> <a href="http://www.wvzext.buzz">齫ٷվ</a> <a href="http://www.1259701.buzz">ʱʱʶѡ</a> <a href="http://www.wwjitoq.cn">ʮһѡ忪</a> <a href="http://www.076643.buzz">СФѡһФ</a> <a href="http://www.8841971.buzz">켪ֵֿƼ</a> <a href="http://www.bovgezg.cn">ʡ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>